Tradície na Luciu

"Klopem,klopem s týmto plotom,všetkým svätým mým životom.

Klopem, klopem dnes,kde je môj najmilší,

nech mi tam vyštekne pes."

 

Ľudové tradície v predvianočnom období mali kedysi viacero podôb. So sviatkom svätej Lucie je spojených množstvo zvyklostí a obradov, mnohí gazdovia si od tohto dňa dokonca pripravovali predpoveď počasia pre budúci rok.  Mnohí gazdovia si v priebehu 12 dní od Lucie do Vianockaždý deň zapisovali na papier aktuálne počasie. Jeden deň v tomto prípade znamenal jeden mesiac a zaznamenané informácie potom muži údajne využívali pri organizovaní rôznych prác v priebehu roka.     V minulosti sa sviatok Lucie spájal s čarami. Jedna "povera" sa spájala s dreveným stolčekom. Ten mal rezbár vyrezávať postupne každý deň až do Vianoc a nesmel byť na ňom ani jeden klinec - vtedy mal (podľa povery) čarovnú moc. Na Štedrý deň si rezbár mal počas polnočnej omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z dediny. Hneď nato mal podľa povery zobrať stolček a utekať domov, aby ho strigy nechytili. Ďalším zvykom bolo, že dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a metličkou  alebo husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. Tváre mali zaprášené múkou, na niektorých miestach aj sadzami (čierne Lucky). 

Pred zlom a bosorkami sa kedysi dedinčania chránili aj tak, že jedli cesnak alebo cibuľu a dom kropili posvätnou vodou. Kedysi sa aj hovorilo, že "od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."

Jedným z najkrajších predvianočných zvykov je ľúbostné veštenie  - na Ondreja a počas 12 dní od Lucie do Vianoc. Najčastejšie sa varili halušky s lístočkami. Múka aj voda museli byť kradnuté. Lialo sa olovo i vosk. Dievky zvykli odložiť vajíčko, znesené na Luciu. Na Štedrý večer vyliali bielok do vody a tak hádali ženíchovo remeslo.

Zobrali 13 kúskov papiera a napísali na ne 13 mien chlapcov, ktorí sa im páčia. Potom každý večer spálili 1 papierik s menom. Ale nesmeli vidieť, aké meno je tam napísané! Prvý papierik spálili v deň sv. Lucie a posledný na Štedrý večer. Iba jediný papierik ostal nazvyš. Pred Štedrovečernou večerou sa mohli pozrieť a prečítať meno, ktoré ostalo na poslednom papieriku. Chlapec, ktorého meno bolo na ňom napísané, stal sa ich vyvoleným. 

Veru, aj takto  to niekedy  v minulosti  vyzeralo u nás doma.  Škoda, že sa tieto tradície pomaly vytrácajú  a v reálnom  živote sa ich uch udržiava  veľmi málo.  

Malá  ale milá spomienka... http://www.youtube.com/watch?v=wI3KhhJfiKw

Prajeme Vám všetkým  pokojné predvianočné  obdobie :o) ! 

na Luciu na luciu  lucia na luciu 3

 

 

na Luciu
lucia
na luciu 3
na luciu