Vianočná koleda

Milí  naši priatelia.  

V tomto  Vianočnom čase  Vám aj my chceme popriať  krásne a  veselé  Vianočné  sviatky  , veľa pokoja a zdravia a všetko dobré v Novom roku 2014!  Dúfame, že sa opäť stretneme  tu u nás  na našom  webe alebo ešte lepšie , osobne  v Apartmánoch Zuzana :o))). Vinšujeme  Vám  koledu aby bolo dobre tu .....

DAJ, BOH, ŠŤASTIA TEJTO ZEMI  (19. stor.) 


Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. 
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. 
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. 
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. 
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. 
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.